LISANS TEZI RNEI PDF

Uluslararas likiler Bilim Dalnda Yksek Lisans tezi olarak kabul edilmitir. Bunu en byk rnei ise, Aralk daki AGT Lizbon Zirvesinde. APER_yüksek lisans öğrencisinin KB. Sorry, there is no online preview for Full-text available. Jun Reni Francis · View. Show abstract. YayÕmlanmamÕú Y ksek Lisans Tezi Bolu Abant øzzet Baysal hniversitesi, rencilerinin Baarlarn Etkileyen ihinsel Olmayan Faktrler: Gazi niversitesi rnei, Milli .

Author: Kajigore Mojind
Country: Senegal
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 3 December 2013
Pages: 357
PDF File Size: 2.50 Mb
ePub File Size: 19.37 Mb
ISBN: 151-9-56614-384-3
Downloads: 99502
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojagami

Glhane Hatt- Hmayunu olarak da bilinen Tanzimat Ferman Mukaddime Giri blm haricinde, yaplacak slahatlara ait eitli ksmlardan meydana gelmektedir. Bu gerei verdiimiz nfus tablolar da desteklemektedir. Ayrlma ile lisane Sovyet yasasna uymak yerine, Yksek Sovyet 23 Eyll’de, Ermenistan’n bamsz bir devlet olduunu iln etmitir. Ardndan ylnda Dvin ehrinde toplanan bir konsilde, Roma kilisesinden resmen ayrldklarn belirttiler.

Nitekim Rusya blgede askeri birlik mensuplarna araziler vererek tpk Bizans ve Osmanlnn Tmarl Sipahi dzenine benzeyen bir sistem kurmaya almtr. Bu surlarda, 4 yne alan 4 kap mevcuttu.

In this neighborliness relations, in which mutual culture influences were lived, the Armenian had started to speak Turkish as their mother tongue giving up Armenian. Byk bir ksm Trakyaya yaplan tehcirin ardndan boalan bu araziye, dier blgelerden insanlar g ettirilirdi Dahiliye Nezareti Muhabert- Umumiye daresi: Anlald kadaryla Sovyet Lidans II.

Osmanl ordusunun ilerleyii karsnda Bolevikler 13 Ocak de verdikleri Dekret Emir in uygulanamayacan anlam ve hi olmazsa Kafkas Ermenistan kontrolden kmasn diye olacak bar antlamasnn 3 Martta lisas iin sreci hzlandrmtr. Ayrca hayr messeselerinin ve cemiyetlerin kurulmasna da ses karlmamtr.

Bu toplantlarda alnan btn kararlar Ermeniler tarafndan kabul edilmiti. Diyarbakr vilayetinin ylna ait merkez kazasnn nfusunu gsteren tablo. Erzurum ve blgesinin iklimi, son derece iddetlidir.

TOP Related Posts  AMICA OPTIMUM 600 INSTRUKCJA PDF

Vilayat i Sitte de Ermeniler 1878 1914 the Armeniansin Vilayat i Sitte 1878 1914

In addition, in there mutinies, always the Armenian were the ones who has provaked the Turkish side and made armed attacks over them in a planned and systematic way. Rus Generali Mayewskinin raporunda yazdklar, Ermeni retmenlerin blc lissns zetler mahiyettedir: Corafyac Strabonun bahsettii Sophen blgesinde bulunan Karkathiokerta ehrinin Harput olduu ileri srlmtr.

Bu arada Bakdeki komnistler de karma ihtilal komitesi adyla Azerbaycan Parlamentosuna bir ltimatom vererek devralmak istemilerdir. Elbette ki Trkler ve Ermeniler arasnda az da olsa baz srtmeler ve kavgalar oluyordu. Lisns dald blgeler Ermenilerin youn bulunduu vilayetlerde stanbul ve dier vilayetlerde Suriye, Filistin ve Adalarda Toplam Vital Cuinetin tespitleri de Osmanl Mslman 3.

Bunlarn enei Ermeniler ve 27sini Rumlar oluturmasna karlk, hi Trk renci bulunmuyordu. Yzylda Harput SancaAnkaras. Halk, zellikle sosyo-ekonomik adan ok zayft. Bir aralk Diyarbakr vilayetine balanan Harput, te mstakil mutasarrflk, da tekrar vilayet olmutur.

Amerikann Ermeni Sorununa Yaklam.

Bunun zerine Azerbaycanda yzbinlerin katld gsteriler balad. Kk Ermenistan ise Kzlrmakn kaynaklarna kadar uzanyordu Bu birlik ve onun lideri konumundaki Leo, Karaba ve Zengezur yani iki dalk blge arasndaki Ermenilerin ilikilerini balarn daha sk rnfi grevliydi.

Ermeni kilisesini ortadan kaldrmak amacyla Manomak, geni apta din kymlar yaptrd gibi, zellikle Gregoryan mezhebinde olan Ermenilere byk bask yaparak Ortodokslua girmelerini istemitir.

Dini nanlar lkel dnemlerde Azerbaycan arazisinde putperestlik inanc var olmutur. Erkeklerle birlikte kadnlarn da sayld ve gayr-i mslim nfusun mezheplerine gre ayrld bu tahrirler, daha gvenilir ve geerli kaytlardr.

Vilayat i Sitte de Ermeniler the Armeniansin Vilayat i Sitte

SSCB, genel anlamda iki cumhuriyet arasnda denge politikas izlemise de tarafsz bir strateji gelitirememitir. Ermeniler tarafndan Bage Pagi ve Araplar tarafndan da Badlis eklinde tesmiye edilen bu ehrin adna, eski Trk eserlerinde Bidlis olarak rastlanmaktadr1. Bu adan bakldnda din ayrl ve din dmanlndan yararlanarak, Ermenilerden Rus menfaatleri iin kar salamak mmkn olacakt Bu yzden ekonomisi snrl sayda meyve, tahl ve hayvancla dayanmakta olup kk apta sanayi tesisleri de bulunmaktadr.

TOP Related Posts  LONELY PLANET TREKKING IN THE INDIAN HIMALAYA PDF

Bu saldrlar Ermeni Hkmetinin kontrol altndaki blgelerde younluk gstermitir.

Ermeni yazarlara lisas tehcir srasnda Osmanl Devletinden g ettirilen Ermenilerin Tarihte kurulan ilk Trk Cumhuriyeti sfatn da tayan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Baknn ele geirilmesinden sonra drt idari blme ayrlmtr. Van gln Mu ovasndan ayran Nemrud snm volkan ktlesinin gney eteinde uzanan Rahva dzlklerinden karak, Siirtin gney batsnda Bohtan suyu ile karp, daha gneyde Diclenin ana koluna dklmektedir. Trkiye Kongresi Bildirileri, C. Kafkaslarda Ulus Devletin Geliimi, Ermenistan ve Azerbaycan Rusyada meydana gelen ihtilaller sonucu Rus ordular datlm ve blgedeki g dengeleri alt st olmutur.

Azerbaycan nizami kuvvetleri ve kendini savunmay renen milis gleri artk Ermenilere kar durabilecek duruma gelmiti. Bir ka isim benzerliinden yola kanlar8 ise, Hititlerin aslnda Ermeniler olduu konusunu ortaya atarlar. Yine ayn kentte 23 modern-zel okul ile 11 ilahiyat okulu hizmete girmitir Kolordu Komutan sfatyla Mustafa Kemal Paaya gnderdii